您的瀏覽器不支援javascript 跳到主要內容
::: 一敗塗地 - 教育百科

詞條名稱:一敗塗地
ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ yī bài tú dì (變)yí bài tú dì

開啟關聯 收藏

教育部國語辭典簡編本
注音:

漢語拼音: yī bài tú dì (變)yí bài tú dì
解釋:
 1. 形容失敗到無法收拾的地步。語本《史記.卷八.高祖本紀》。
  【例】由於多名主將受傷無法出場比賽,該隊被對手打得一敗塗地。
資料來源: 教育部國語辭典簡編本_一敗塗地
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部重編國語辭典修訂本
注音:
漢語拼音: yī bài tú dì
解釋:
 1. 一旦戰敗身死,則肝腦散落滿地。語本《史記.卷八.高祖本紀》:「今置將不善,壹敗塗地。」後形容失敗到無法收拾的地步。《新唐書.卷七八.宗室傳.永安王孝基傳》:「夏城堅,攻之引日,宋金剛在近,內拒外彊,一敗塗地。」《文明小史.第一七回》:「甲午一役,未及交綏,遽爾一敗塗地。」
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本_一敗塗地
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部成語典
注音:
漢語拼音: yī bài tú dì
釋義:
「一」,典源作「壹」。「壹」同「一」。一旦戰敗身死,將會是肝腦塗滿大地。#語出《史記.卷八.高祖本紀》。後用「一敗塗地」形容做事失敗,到了無法收拾的地步。
典源:
#《史記.卷八.高祖本紀》劉季1>乃書帛射城上,謂沛2>父老曰:「天下苦秦久矣3>。今父老雖為沛令守,諸侯並起,今屠沛。沛今共誅令,擇子弟可立者立之,以應諸侯,則家室完。不然,父子俱屠,無為也。」父老乃率子弟共殺沛令,開城門迎劉季,欲以為沛令。劉季曰:「天下方擾,諸侯並起,今置將不善,壹敗塗地。吾非敢自愛,恐能薄4>,不能完父兄子弟。此大事,願更相推擇可者。」蕭、曹5>等皆文吏,自愛,恐事不就,後秦種族6>其家,盡讓劉季。……眾莫敢為,乃立季為沛公。 〔注解〕 (1) 劉季:劉邦(西元前247∼前195),字季,沛縣豐邑人,漢代開國之君,也是中國第一位平民皇帝。秦末群雄並起,劉邦亦起兵於沛,沛人擁立他為「沛公」。 (2) 沛:秦泗川邵之屬縣。故城在今江蘇沛縣東。 (3) 天下苦秦久矣:天下人苦於秦朝之苛政已久。 (4) 能薄:能力薄弱。 (5) 蕭、曹:指蕭何與曹參。蕭何(?∼西元前193),西漢沛縣人。輔佐漢高祖定天下,論功第一,封酇侯。漢初律令多出於他的手筆。卒諡文終侯。曹參(?∼西元前190),字敬伯,西漢沛縣人。與蕭何共同輔佐高祖定天下,封平陽侯。繼蕭何為相,一遵蕭何所制定的規律,故後世有「蕭規曹隨」之語。卒諡懿侯。 (6) 種族:族誅。種,音ㄓㄨㄥˇ,家屬親人。族,誅殺遠近親族。 〔參考資料〕另可參考:《漢書.卷一.高帝紀上》
典故說明:
據《史記.卷八.高祖本紀》載,劉邦為沛縣豐邑人,秦末,離開家鄉,流亡在外。後因沛縣縣令的號召,帶著上百名徒眾,準備回鄉響應陳涉的起義。但當大批人馬抵達時,縣令唯恐有變,又反悔了,令人將城門關閉,不讓他們進來。劉邦於是寫了一封給城中父老的信,綁在箭上,射入城裡,信中說:「大家苦於秦朝的暴政已經很久了,你們如今雖然奉命替縣令守城,但現在各地諸侯都起義了,馬上會來屠城。此時大家只有合力把縣令殺掉,選擇可擔當重任的家鄉子弟取而代之,響應起義的諸侯,才能保全家室。否則就只有接受全家被屠殺的命運了。」於是沛縣百姓殺了縣令,大開城門,迎接劉邦,想推舉他為縣令,但劉邦推辭說:「如今天下正亂,諸侯並起,現在如推舉了不適當的將領,一旦失敗,將會是肝腦塗滿大地的慘況。我不是愛惜自己的生命,而是怕自己才能低劣,沒有辦法保全大家。這是很重要的事情,希望各位另外推選一位能夠勝任的人。」因為大家一致的堅持,劉邦在多次謙讓後,終於接下了沛縣縣令的職位,並帶領群眾繼續抗秦,把暴秦推翻。後來「一敗塗地」這句成語引申用來形容做事失敗,到了無法收拾的地步。
書證:
 1. 《漢書.卷一.高帝紀上》:「天下方擾,諸侯並起,(今)置將不善,一敗塗地。」
 2. 《新唐書.卷七八.宗室列傳.永安壯王孝基》:「夏城堅,攻之引日,宋金剛在近,內拒外彊,一敗塗地。」
 3. 《陳亮集.卷六.酌古論二.苻堅》:「使堅而不退,則晉之計將出於此,而百萬之師一敗塗地,天下之人將以為謀略不世出矣。」
 4. 《南村輟耕錄.卷一○.越民考》:「郡民老幼皆號泣曰:『殺我總督官,我尚何生為!』壯者助中軍殊死戰,臺軍一敗塗地。」
 5. 《千百年眼.卷七.晉室所以敗》:「富而不能勞,貴而不能治,一敗塗地,而不復振也。」
 6. 《萬曆野獲編.卷九.內閤.言官論人》:「今(張)江陵功罪,約略相當,身後一敗塗地。」
 7. 《文明小史.第一七回》:「甲午一役,未及交綏,遽爾一敗塗地。」
 8. 《紅樓夢.第七四回》:「這是古人曾說的:『百足之蟲,死而不僵。』必須先從家裡自殺自滅起來,纔能一敗塗地呢。」
 9. 《淞濱瑣話.卷三.真吾鏈師》:「邵母曰:『京江徐氏,昔亦縉紳舊族,今雖少衰,然薄田數頃,亦足以自活,不謂至此子,而一敗塗地也。』言之不勝嗚咽。」
參考詞語:

參考詞語︰
壹敗塗地
注音︰
| ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉ|ˋ
漢語拼音︰
yī bài tú dì
釋義︰
即「一敗塗地」。見「一敗塗地」條。
01.《史記.卷八.高祖本紀》:「天下方擾,諸侯並起,今置將不善,壹敗塗地。」(源) 

參考詞語︰
大敗塗地
注音︰
ㄉㄚˋ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉ|ˋ
漢語拼音︰
dà bài tú dì
釋義︰
義似「一敗塗地」。見「一敗塗地」條。
01.宋.陸游〈書賈充傳後〉:「赤壁之役,以魏武之雄,乘破竹之勢,而大敗塗地,終身不敢南鄉。」
02.《聊齋志異.卷五.郭生》:「名小立,遂自以為是,執葉、繆之餘習,狃而不變,勢不至大敗塗地不止也。」 


辭典附錄:
修訂本參考資料:一旦戰敗身死,則肝腦散落滿地。語本史記˙卷八˙高祖本紀:今置將不善,壹敗塗地。後形容失敗到無法收拾的地步。新唐書˙卷七十八˙宗室傳˙永安王孝基傳:夏城堅,攻之引日,宋金剛在近,內拒外彊,一敗塗地。文明小史˙第十七回:甲午一役,未及交綏,遽爾一敗塗地。
資料來源: 教育部成語典_一敗塗地
授權資訊:
資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
會員投稿&教育Wiki
教育Wiki
時間
版本內容
投稿者
2014年
教育Wiki

會員投稿
我要投稿連結圖示
您查詢的詞條還尚未有會員貢獻內容,若您有注音、釋義或圖片,歡迎透過會員上傳分享給教育百科, 我們將審查上架您貢獻的詞條,供其他使用者參閱。
相似詞 片甲不留、落花流水 相反詞 百戰不殆、不敗之地