您的瀏覽器不支援javascript 跳到主要內容
::: 心腹之患 - 教育百科

詞條名稱:心腹之患
ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ xīn fù zhī huàn

開啟關聯 收藏

教育部國語辭典簡編本
基本資料
注音:
解釋:
  1. 致命的禍患或隱藏在內部的危害。
    【例】宋太祖杯酒釋兵權以求除去心腹之患。
資料來源: 教育部國語辭典簡編本_心腹之患
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部國語詞典重編本
基本資料
注音:
漢語拼音: xīn fù zhī huàn
解釋:
  1. 致命的禍患或隱藏在內部的危害。《後漢書.卷六六.陳蕃傳》:「今寇賊在外,四支之疾,內政不理,心腹之患。」《三國演義.第一四回》:「近呂布以兵敗投之,備使居於小沛;若二人同心引兵來犯,乃心腹之患也。」也作「腹心之疾」。
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本_心腹之患
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部成語典
基本資料
注音:
釋義:
形容致命的禍患或隱藏在內部的危害。◎語本《左傳.哀公十一年》。
典源:
◎1《左傳.哀公十一年》吳1>將伐齊,越子率其眾以朝2>焉,王及列士皆有饋賂3>。吳人皆喜,唯子胥懼,曰:「是豢4>吳也夫!」諫曰:「越5>在我,心腹之疾也,壤地同,而有欲6>於我。夫其柔服,求濟其欲也,不如早從事焉。得志於齊,猶獲石田7>也,無所用之。越不為沼8>,吳其泯9>矣!」 〔注解〕 (1) 吳:春秋時吳國。周代太王長子泰伯受封於吳地,在今江蘇省吳錫縣。傳至夫差,為越王句踐所滅。 (2) 朝:古代見人皆稱「朝」。多用於卑見尊、下見上。如臣下進見君長、晚輩問候長輩。諸侯相拜見亦稱為「朝」。 (3) 饋賂:音ㄎㄨㄟˋ ㄌㄨˋ,贈送財物。 (4) 豢:音ㄏㄨㄢˋ,以利益引誘、收買他人。 (5) 越:春秋時越國。春秋時諸侯國,姒姓。建都於會稽。曾占有今江蘇、浙江及山東的一部分,後滅於楚。 (6) 欲:期望、希求。 (7) 石田:不能耕種的田。比喻毫無用處的物品。 (8) 為沼:變成池沼,表示亡國。 (9) 泯:音ㄇ|ㄣˇ,消滅、滅亡。 ◎2《左傳.哀公六年》是歲也,有雲如眾赤烏,夾日以飛三日。楚子使問諸周大史,周大史曰:「其當王身乎!若禜1>之,可移於令尹、司馬。」王曰:「除腹心之疾,而寘諸股肱,何益?不穀不有大過,天其夭諸?有罪受罰,又焉移之?」遂弗禜。 〔注解〕 (1) 禜:音ㄩㄥˋ,古代一種祭拜日月、星辰、山川、風雨等的祭祀,以求消災。
典故說明:
「心腹之患」原作「心腹之疾」、「腹心之疾」。《左傳.哀公十一年》記載,春秋時吳王夫差要去攻伐齊國,越王句踐率領部下前去朝見吳王,並贈送財物給吳王及大臣們,吳國大臣們都很高興。只有伍子胥覺得不妙,他想:「這是越王句踐在養肥吳國,讓吳國安逸,失去警戒心,將來好滅了吳國啊!」於是便向吳王諫諍說:「大王去攻齊實在一點意義也沒有,齊國只不過是一塊沒有用處的『石田』,越國才是吳國的『心腹之患』!越王表面上服從我國,但實際上卻圖謀吞併吳國,您不及早滅了越國,以除後患,反而去攻打齊國,真是不智!」吳王夫差不聽勸告,還命伍子胥自殺。後來,吳國果然被越王句踐所滅。另外在《左傳.哀公六年》又載,哀公六年時,天上有像紅鳥的雲,在太陽旁繞著飛行長達三天之久。楚昭王派人去問周太史,周太史說:「這是大王您身體健康即將受到危害的徵兆,不過沒有關係,只要經由禱告,就可以轉移到令尹或司馬身上。」楚昭王聽了以後說:「除掉心腹的病痛,而轉移到四肢上,那有什麼好處?如果我沒犯什麼錯,上天也不會要我早死;如果有錯,就要受罰,又有誰能夠改變的呢?」於是就沒有去祭告了。後來「心腹之患」這句成語就從這裡演變而出,用來形容致命的禍患或隱藏在內部的危害。出現「心腹之患」的書證如《後漢書.卷六六.陳王列傳.陳蕃》:「今寇賊在外,四支之疾;內政不理,心腹之患。」
書證:
  1. 《後漢書.卷六六. 陳王列傳.陳蕃》:「今寇賊在外,四支之疾;內政不理,心腹之患。」
  2. 《太宗實錄.卷二七》:「上謂宰相曰:『……往者劉繼元盜據汾、晉,周世宗及太祖皆親征不利。朕決取之,除心腹之患,為世宗太祖刷恥,擒劉繼元致闕下。』」
  3. 《資治通鑑.卷五五.漢紀四七.桓帝延熹九年》:「蕃乃獨上疏曰:『今寇賊在外,四支之疾;內政不理,心腹之患。臣寢不能寐,食不能飽,實憂左右日親,忠言日疏。」
  4. 《三國演義.第一四回》:「劉備屯兵徐州,自領州事;近呂布以兵敗投之,備使居於小沛;若二人同心引兵來犯,乃心腹之患也。」
參考詞語:

參考詞語︰
心腹之疾
注音︰
ㄒ|ㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄐ|ˊ
漢語拼音︰
xīn fù zhī jí
釋義︰
即「心腹之患」。見「心腹之患」條。
01.《左傳.哀公十一年》:「越在我,心腹之疾也,壤地同,而有欲於我。夫其柔服,求濟其欲也,不如早從事焉。」(源)
02.《呂氏春秋.貴直論.知化》:「越之於吳也,譬若心腹之疾也,雖無作,其傷深而在內也。」 

參考詞語︰
腹心之疾
注音︰
ㄈㄨˋ ㄒ|ㄣ ㄓ ㄐ|ˊ
漢語拼音︰
fù xīn zhī jí
釋義︰
即「心腹之患」。見「心腹之患」條。
01.《左傳.哀公六年》:「除腹心之疾,而寘諸股肱,何益?不穀不有大過,天其夭諸?有罪受罰,又焉移之?」(源)
02.《五代史平話.漢史.卷上》:「今天下多事,置白承福等部落在太原,乃異日腹心之疾,不如因事圖之。」 

參考詞語︰
腹心之患
注音︰
ㄈㄨˋ ㄒ|ㄣ ㄓ ㄏㄨㄢˋ
漢語拼音︰
fù xīn zhī huàn
釋義︰
即「心腹之患」。見「心腹之患」條。
01.《晉書.卷一二三.慕容垂載記》:「苻丕窮寇,必守死不降。丁零叛擾,乃我腹心之患。」
02.《清史稿.卷二○.文宗本紀》:「惟武宣東鄉會匪有眾萬餘,蓄髮易服,有偽王、偽官名目,實廣西腹心之患。」 

參考詞語︰
腹心之憂
注音︰
ㄈㄨˋ ㄒ|ㄣ ㄓ |ㄡ
漢語拼音︰
fù xīn zhī yōu
釋義︰
猶「心腹之患」。見「心腹之患」條。
01.《英烈傳.第六九回》:「深恐北平難保,我兵宜先救腹心之憂,後除手足之患。」


辭典附錄:
修訂本參考資料:致命的禍患或隱藏在內部的危害。後漢書˙卷六十六˙陳蕃傳:今寇賊在外,四支之疾,內政不理,心腹之患。三國演義˙第十四回:近呂布以兵敗投之,備使居於小沛;若二人同心引兵來犯,乃心腹之患也。亦作腹心之疾。
資料來源: 教育部成語典_心腹之患
授權資訊:
資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出