您的瀏覽器不支援javascript 跳到主要內容
::: 手足無措 - 教育百科

詞條名稱:手足無措
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄨˊ ㄘㄨㄛˋ shǒu zú wú cuò

開啟關聯 收藏

教育部重編國語辭典修訂本
注音:
漢語拼音: shǒu zú wú cuò
解釋:
  1. 手腳無處安放。語本《論語.子路》:「刑罰不中,則民無所錯手足。」形容舉止慌亂,沒有主意,不知如何是好。《陳書.卷六.後主本紀》:「自畫冠既息,刻吏斯起,法令滋章,手足無措。」《三國演義.第六七回》:「孫權縱馬上橋,橋南已折丈餘,並無一片板。孫權驚得手足無措。」也作「莫措手足」、「手腳無措」、「手足失措」。
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本_手足無措
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部成語典
注音:
漢語拼音: shǒu zú wú cuò
釋義:
「不知所措」之「措」,典源作「錯」。「錯」通「措」。「手足無措」指手腳無處安放。形容人惶恐不安,不知如何是好。#語本《論語.子路》。△「不知所措」、「六神無主」、「名正言順」
典源:
#《論語.子路》1>子路曰:「衛君待子而為政,子將奚先?」子曰:「必也正名乎!」子路曰:「有是哉?子之迂也!奚其正?」子曰:「野哉由也!君子於其所不知,蓋闕如也。名不正,則言不順;言不順,則事不成;事不成,則禮樂不興;禮樂不興,則刑罰不中;刑罰不中,則民無所錯2>手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子於其言,無所茍而已矣。」 〔注解〕 (1) 典故或見於《禮記.仲尼燕居》。 (2) 錯:通「措」,安置。〔參考資料〕 《禮記.仲尼燕居》子曰:「禮者,何也?即事之治也。君子有其事必有其治。治國而無禮,譬猶瞽之無相與,倀倀乎其何之?譬如終夜有求於幽室之中,非燭何見?若無禮,則手足無所錯,耳目無所加,進退揖讓無所制。是故以之居處,長幼失其別,閨門三族失其和,朝廷官爵失其序,田獵戎事失其策,軍旅武功失其制,宮室失其度,量鼎失其象,味失其時,樂失其節,車失其式,鬼神失其饗,喪紀失其哀,辨說失其黨,官失其體,政事失其施,加於身而錯於前,凡眾之動失其宜。如此則無以祖洽於眾也。」
典故說明:
《史記.卷四七.孔子世家》有一段記載:衛靈公死後,衛人立蒯聵(ㄎㄨㄞˇ ㄎㄨㄟˋ)之子輒,是為出公。這一年六月,趙鞅將蒯聵納於衛國的戚地,與輒對立。直到出公五年,衛君輒始終違抗父親蒯聵,諸侯們屢次以這件事責備衛國。這時孔子門人子路等多在衛國任職,衛君輒想要請孔子主政。此刻蒯聵已在晉人的協助下回國,佔領了戚邑,父子相峙不下,盡失其應有的風度。在這種情形下,孔子自然不願為一個名不正、言不順的君主效力。他向子路陳述「正名」的道理,說:「名分不正,所說的話就不合道理;說的話不合道理,事情就做不成;事情都做不成,當然安上治民的禮、移風易俗的樂就無法產生;禮樂不能產生,刑罰就因失去依據而不能輕重適中;刑罰失當,人民舉手投足都容易犯錯,就會惶恐終日,不知如何安放手腳。」孔子所講的此一席話,見於《論語.子路》。後來「手足無措」這句成語,就從孔子所說的「民無所錯其手足」演變而出,用來形容人惶恐不安,不知如何是好。
書證:
  1. 《陳書.卷六.後主本紀》:「自畫冠既息,刻吏斯起,法令滋章,手足無措。」
  2. 《三國演義.第六七回》:「孫權縱馬上橋,橋南已折丈餘,並無一片板。孫權驚得手足無措。」
  3. 《警世通言.卷二四.玉堂春落難逢夫》:「真個朝朝寒食,夜夜元宵,(三官)不覺住了一個多月。……急得家人王定手足無措,三回五次,催他回去。」
  4. 《紅樓夢.第八三回》:「只聽薛姨媽忽然叫道:『左脅疼痛的很!』說著,便向炕上躺下。嚇得寶釵、香菱二人手足無措。」
  5. 《二十年目睹之怪現狀.第六七回》:「那官兒聽說是一個絕不相識的外國人來拜望,嚇得魂不附體,手足無措;連忙請到花廳相會。」
  6. 《二十年目睹之怪現狀.第七五回》:「誰知跳不慣的人,忽然從高落下,就手足無措的了,不知怎樣一閃,把腿跌斷了。」
辨識:
近義:
手忙腳亂,不知所措,六神無主,張皇失措,驚慌失措
反義:
泰然自若,從容不迫,應付自如,臨危不亂
辨似:
形音辨誤
同 「手足無措」及「六神無主」都是用於形容惶恐不安的樣子。
異 「手足無措」用於形容行為舉止的慌亂;「六神無主」用於形容心理狀態的慌亂。
手足無措 六神無主 辨似例句
面對記者咄咄逼人的質疑,只見他頻頻拭汗,顯得有些~。
我現在~,腦筋一片空白,沒辦法回答你的問題。


參考詞語:

參考詞語︰
手足靡措
注音︰
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄇ|ˊ ㄘㄨㄛˋ
漢語拼音︰
shǒu zú mí cuò
釋義︰
靡,通「無」。「手足靡措」即「手足無措」。見「手足無措」條。
01.《逸周書.卷九.芮良夫解》:「今爾執政小子惟以貪諛為事,不懃德以備難。下民胥怨,財力單竭,手足靡措。」 

參考詞語︰
手足失措
注音︰
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄕ ㄘㄨㄛˋ
漢語拼音︰
shǒu zú shī cuò
釋義︰
猶「手足無措」。見「手足無措」條。
01.唐.韓愈〈為韋相公讓官表〉:「承命震駭,心神靡寧,顧已慚靦,手足失措。」
02.《三國演義.第八五回》:「孔明聽畢,汗流遍體,手足失措,泣拜於地曰:『臣安敢不竭股肱之力,盡忠貞之節,繼之以死乎!』」 

參考詞語︰
手腳無措
注音︰
ㄕㄡˇ ㄐ|ㄠˇ ㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
漢語拼音︰
shǒu jiǎo wú cuò
釋義︰
即「手足無措」。見「手足無措」條。
01.《金瓶梅.第四八回》:「府尹胡師文,見了上司批下來,慌得手腳無措。」 

參考詞語︰
莫措手足
注音︰
ㄇㄛˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ
漢語拼音︰
mò cuò shǒu zú
釋義︰
猶「手足無措」。見「手足無措」條。
01.《明史.卷一八六.楊守隨列傳》:「天下嗷嗷,莫措手足,致古今罕見之災,交集數月以內。」 

參考詞語︰
無所措手
注音︰
ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
漢語拼音︰
wú suǒ cuò shǒu
釋義︰
猶「手足無措」。見「手足無措」條。
01.明.沈德符《萬曆野獲編.卷一六.指摘科場》:「向來所居為奇貨者,一旦喪氣失志,無所措手矣。」


辭典附錄:
修訂本參考資料:手腳無處安放。語本論語˙子路:刑罰不中,則民無所錯手足。形容舉止慌亂,沒有主意,不知如何是好。陳書˙卷六˙後主本紀:自畫冠既息,刻吏斯起,法令滋章,手足無措。三國演義˙第六十七回:孫權縱馬上橋,橋南已折丈餘,並無一片板。孫權驚得手足無措。亦作莫措手足、手腳無措、手足失措。
資料來源: 教育部成語典_手足無措
授權資訊:
資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
相似詞 驚慌失措、束手無策 相反詞 泰然自若、從容不迫