跳到主要內容
:::

教育百科logo

::: 地 - 教育百科
ˋ
 • 部首 ㄊㄨˇ
 • 部首外筆畫 3
 • 總筆畫 6
 • 漢語拼音 [一]de[二]dì
 • 發音 播放
教育部國語小字典
注音:
解釋:
 1. ㄈㄢˋㄔㄥㄉㄧˋㄑㄧㄡˊ˙ㄉㄜㄅㄧㄠˇㄇㄧㄢˋㄖㄨˊ:「ㄊㄨˇㄉㄧˋ」、「ㄉㄚˋㄉㄧˋ」、「ㄍㄠㄉㄧˋ」、「ㄏㄨㄤㄉㄧˋ」、「ㄍㄥㄉㄧˋ」、「ㄉㄧˋㄐㄧㄣˋㄑㄧˊㄌㄧˋ」。
 2. ㄔㄤˇㄙㄨㄛˇㄖㄨˊ:「ㄇㄨˋㄉㄧˋㄉㄧˋ」、「ㄙㄨㄛˇㄗㄞˋㄉㄧˋ」、「ㄍㄣㄐㄩˋㄉㄧˋ」、「ㄈㄚㄒㄧㄤˊㄉㄧˋ」。
 3. ㄑㄩㄩˋㄖㄨˊ:「ㄅㄣˇㄉㄧˋ」、「ㄨㄞˋㄉㄧˋ」、「ㄊㄞˊㄨㄢㄍㄜˋㄉㄧˋ」。
 4. ㄉㄧˋㄨㄟˋㄨㄟˋㄓˋㄖㄨˊ:「ㄕㄜˋㄕㄣㄔㄨˇㄉㄧˋ」、「ㄅㄨˋㄌㄧㄡˊㄩˊㄉㄧˋ」、「ㄧˋㄉㄧˋㄦˊㄔㄨˇ」。
 5. ㄅㄣˇㄒㄧㄥˋㄒㄧㄣㄧˋㄓˋ˙ㄉㄜㄌㄧㄥˇㄩˋㄖㄨˊ:「ㄐㄧㄢˋㄉㄧˋ」、「ㄒㄧㄣㄉㄧˋ」。
 6. ㄅㄣˇㄓˊㄉㄧˇ˙ㄗㄖㄨˊ:「ㄓˊㄉㄧˋ」。
注音:
解釋:

ㄩˇㄓㄨˋㄘˊㄓˋㄩˊㄈㄨˋㄘˊㄏㄡˋㄊㄨㄥˊ˙ㄉㄜ」。ㄖㄨˊ:「ㄇㄢˋㄇㄢˋ˙ㄉㄜ」、「ㄏㄠˇㄏㄠˇ˙ㄉㄜㄒㄧㄝˇ」。

資料來源: 教育部國語小字典_地
教育部國語辭典簡編本
注音:
漢語拼音:
解釋:
 1. 人類萬物棲息生長的處所。與「天」相對。
  【例】大地、天地
 2. 指地球。
  【例】地心
 3. 田地、土地。
  【例】耕地、荒地、地盡其利
 4. 場所。
  【例】發源地、目的地、根據地
 5. 區域。
  【例】本地、殖民地、臺灣各地
 6. 地位、立場。
  【例】易地而處、設身處地
 7. 本性、心思、意志的領域。
  【例】見地、心地
 8. 本質、底子。
  【例】質地
 9. 助詞。用於副詞語尾。
  【例】忽地、驀地
注音:
漢語拼音: de
解釋:
 1. 助詞。置於副詞之後。同「的」。
  【例】慢慢地吃、好好地玩
資料來源: 教育部國語辭典簡編本_地
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部重編國語辭典修訂本
《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典,主要記錄語言使用歷程,適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中(職)的學習或教學,建議您優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。
注音:
漢語拼音:
解釋:
[名]
1.人類萬物棲息生長的場所。有時直接指地球。如:「大地」、「天地」、「地心」。《易經.繫辭下》:「仰則觀象於天,俯則觀法於地。」
2.陸地。如:「高地」、「窪地」、「山地」、「地下水」。唐.李白〈靜夜思〉詩:「床前明月光,疑是地上霜。」
3.田地、土地。如:「耕地」、「荒地」、「薄地」、「地盡其利」。
4.場所。如:「發祥地」、「目的地」、「根據地」、「所在地」、「置之死地而後生。」
5.區域。如:「本地」、「外地」、「腹地」、「殖民地」、「臺灣各地」。
6.地位、位置。如:「留餘地」、「易地而處」。《晉書.卷八四.王恭傳》:「自負才地高華,恆有宰輔之望。」
7.心意、意志的領域。如:「頗有見地。」《宋史.卷四三八.儒林傳.何基傳》:「榦告以必有真實心地、刻苦工夫而後可,基悚惕受命。」
8.本質、質地、底子。南朝梁.劉勰《文心雕龍.定勢》:「譬五色之錦,各以本采為地矣。」
9.路程。如:「這裡距離省城約有三十里地。」唐.李白〈妾薄命〉詩:「長門一步地,不肯暫迴車。」
[助]
1.用於副詞語尾。如:「忽地」、「驀地」。
2.置於「立」、「坐」、「臥」等動詞之後。相當於「著」。元.王實甫《西廂記.第一本.第一折》:「山門下立地,看有甚麼人來?」
注音:
漢語拼音: de
解釋:
[助]
結構助詞。用在副詞之後。同「的」。如:「慢慢地吃」、「好好地玩」、「雨勢漸漸地小了。」
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本_地
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部臺灣客語辭典
四縣音
海陸音
大埔音
饒平音
詔安音
南四縣
釋義:
詞條來源: 教育部臺灣客語辭典_地
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出
教育部臺灣閩南語常用詞辭典
音讀: tē/tuē
屬性: 主詞目
解釋:
 1. [[名] ] 人類萬物棲息生長的場所。
 2. [[名] ] 區域、位置。
音讀:
屬性: 單字不成詞者
音讀:
屬性: 單字不成詞者
詞條來源: 教育部臺灣閩南語常用詞辭典_地
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出
教育部異體字字典

㈠ㄉㄧˋ

1. 人類萬物棲息生長之場所。《說文解字.土部》:「地,萬物所陳列也。」《易經.繫辭下》:「仰則觀象於天,俯則觀法於地。」唐.白居易〈長恨歌〉:「天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。」

2. 陸地、地面,大地之表層。如:「高地」、「窪地」、「山地」、「地下水」。《莊子.天下》:「火不熱,山出口,輪不蹍地。」唐.李白〈靜夜思〉詩:「床前明月光,疑是地上霜。」

3. 田地、土地。如:「耕地」、「荒地」、「薄地」、「地盡其利」。《管子.權修》:「地之生財有時,民之用力有倦,而人君之欲無窮。」《史記.卷三○.平準書》:「魏用李克,盡地力,為彊君。」

4. 領土,屬地。《周禮.地官.大司徒》:「諸公之地,封疆方五百里。」《淮南子.兵略》:「夫為地戰者,不能成其王;為身戰者,不能立其功。」

5. 處所、地點。如:「發祥地」、「目的地」、「根據地」、「所在地」。漢.王充《論衡.言毒》:「太陽之地,人民促急。」唐.李白〈關山月〉詩:「由來征戰地,不見有人還。」

6. 區域。如:「外地」、「腹地」、「殖民地」、「臺灣各地」。《儒林外史》第四四回:「又有一家,是徽州人,姓方,在五河開典當行鹽,就冒了籍,要同本地人作姻親。」

7. 地位、位置。如:「留餘地」、「易地而處」。《孟子.離婁下》:「禹、稷、顏子,易地則皆然。」《晉書.卷八四.列傳.王恭》:「自負才地高華,恆有宰輔之望。」

8. 地步。宋.陳亮〈上孝宗皇帝第一書〉:「通和者,所以成上下之苟安,而為妄庸兩售之地。」

9. 指所達到之境界。宋.陸游《老學庵筆記》卷二:「乃力學三十年,今乃能造此地。」

10. 心意、活動之領域。宋.洪邁《夷堅丁志.卷一二.薛士隆》:「士隆學無所不通,見地尤高明淵粹,剛正而有識。」《宋史.卷四三八.儒林列傳八.何基》:「榦告以必有真實心地、刻苦工夫而後可,基悚惕受命。」

11. 質地、底子。《三國志.卷三○.魏書.烏丸鮮卑東夷傳.東夷》:「今以絳地交龍錦五匹、絳地縐粟罽十張、蒨絳五十匹,紺青五十匹,答汝所獻貢直。」南朝梁.劉勰《文心雕龍.底勢》:「譬五色之錦,各以本采為地矣。」

12. 路程、面積。如:「這裡距離省城約有三十里地。」唐.李白〈妾薄命〉詩:「長門一步地,不肯暫迴車。」五代十國南唐.李煜〈破陣子.四十年來家國〉詞:「四十年來家國,三千里地山河。」

13. 分別、區別。《韓非子.難三》:「齊國方三千里,而桓公以其半自養,是侈於桀紂也,然而能為五霸冠者,知侈儉之地也。」《韓非子.八經》:「故明主審公私之分,審利害之地。」

14. 門第,通「第」。南朝宋.劉義慶《世說新語.假譎》:「已覓得婚處,門地粗可。」《新唐書.卷一五○.列傳.李揆》:「初,苗晉卿數薦元載,揆輕載地寒。」

㈡˙ㄉㄜ

當助詞:

⑴ 置於「立」、「坐」、「臥」等動詞之後,表動態。相當於「著」。《京本通俗小說.碾玉觀音》:「也不知他仔細,只見他在那裏住地,依舊掛牌做生活。」元.王實甫《西廂記.第一本.第一折》:「山門下立地,看有甚麼人來?」

⑵ 用在形容詞後,為結構助詞。相當於現代漢語之「的」。宋.張先〈八寶裝.錦屏羅幌初睡起〉詞:「此時無限傷春意。憑誰訴,厭厭地。」

⑶ 用於副詞後,為結構助詞,所構成之短語,多半作狀語用。如:「忽地」、「驀地」、「漸漸地」、「好好地玩」。唐.李白〈越女詞〉五首之四:「相看月未墮,白地斷肝腸。」《董西廂》卷一:「臉兒稔色百媚生,出得門來慢慢地行。」

注音: ㈠ㄉㄧˋ ㈡˙ㄉㄜ
資料來源: 教育部異體字字典_地
授權資訊: 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作臺灣3.0版授權條款
相關閩南語 相關客家語
我是貓頭鷹博士,
有問題可以問我喔!
回到頁面頂端圖示